tisdag 11 december 2012

PluggEntropi, entalpi, stökiometri, joniseringsenergi, hybridisering, orbitaler, syror, baser, redoxreaktioner, fysikaliska och kemiska förändringar, periodska system, kvantkemi, dispersionskrafter, dipoldipol bindningar, Hess lag, Le Chatelieur, kemisk jämvikt, pH, pOH, buffert, tittrering, kinetik med mera med mera... Här pluggas det med andra ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...